• Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
  • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací
  • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware
  • Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
  • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
  • Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů
  • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
  • Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
  • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS

Technická podpora

FAQ: Televizní přijímače

Na Smart televizoru mi přestalo fungovat přehrávání videí z HbbTV, domácího datového úložiště i z YouTube. Buď se obraz nezačne přehrávat vůbec nebo se „kouše“ a po chvíli zastaví. Pokud stejný soubor přehrávám přes USB, je vše v pořádku. Televizor je k síti připojený přes WiFi. Když byl přijímač nový, vše fungovalo normálně, stav se postupně zhoršuje. Je to nějaká vada software?

Přičina zcela jistě nebude ve firmware televizoru, ale pravděpodobně v bezdrátovém připojení k síti přes WiFi. Obvykle nejde jen o rychlost, ale zejména o stabilitu přenosu. V městské zástavbě bývají všechny kanály WiFi obsazeny, takže tento druh připojení mnohdy nelze použít. Obecně platí, že pokud je to jen trochu možné, měly by být Smart televizory připojeny ethernetovým kabelem. Pro streamování videa bývá bezdrátové připojení i kapacitně nevyhovující. Snadno se o tom přesvědčíte, když zkusíte připojit přijímač kabelem.

U mého chytrého televizoru přestala v polovině roku 2017 fungovat aplikace YouTube. Mohu si někde stáhnout vhodnou aktualizaci?

Důvodem je, že společnost Google přešla v uvedené době u služby YouTube z technologie Flash na HTML5. Pokud vlastníte starší přijímač, který nový formát HTML5 nepodporuje, bude na něm sledování YouTube možné pouze přes nějaké externí streamovací zařízení připojené například do HDMI vstupu televizoru. Úprava nebo aktualizace firmware televizoru, která by přehrávání HTML5 doplnila, není bohužel možná. Další informace najdete v centru nápovědy služby YouTube.

U nového televizoru mi u českých a slovenských HD programů nefunguje teletext. Jsem neslyšící a teletext hojně využívám kvůli skrytým titulkům. Dělám nějakou chybu v nastavení nebo mám reklamovat televizor?

Není to Vaše chyba, ani závada televizoru, Česká a Slovenská televize teletext u svých HD programů nevysílají. Důvodem je, že v normách EN 300 472 a EN 300 468, které specifikují vkládání teletextu do DVB streamu, není vysílání teletextu u HD programů jednoznačně definováno. Čísla řádků, ve kterých jsou přenášena teletextová data, musejí být uváděna v příslušném deskriptoru. U SD programů ČT to jsou například řádky 7 - 10, 12 - 15, 19 - 20 a 320 - 323, 325 - 328, 332. Problém je v tom, že řádky 320 až 332 se u HD signálu, který má celkem 1080 řádků, nacházejí v oblasti aktivního obrazu, kde by teletext samozřejmě rušil. Aby nedocházelo k technickým problémům s nekompatibilitou, rozhodla se Česká televize a i další TV společnosti teletext u HD programů nevysílat. Omezujícími faktory jsou i malé rozlišení a barevnost teletextové grafiky, které byly navrženy pro analogové vysílání. Lze tedy předpokládat, že po 30 letech od svého zavedení teletext vymizí společně s SD vysíláním a jeho funkci hravě převezmou nové služby (EPG, HbbTV).
Skryté titulky (H.O.H. - Hard of Hearing) se u HD programů vysílají nezávisle na teletextu jako samostatná datová služba, takže o ně nebudete v žádném případě ochuzen. Lze je obvykle vyvolat speciálním tlačítkem na dálkovém ovladači televizoru.

Digitální programy z jednoho pozemského multiplexu mi občas „kostičkují“ nebo vysazuje obraz a zvuk. Ostatní programy jsou v pořádku. Zkoušel jsem jiný přijímač a ten pracuje bezvadně. Může mít nový televizor malou citlivost nebo nějakou jinou závadu?

Z jednoho vysílače se většinou vysílá několik DVB-T multiplexů na různých kanálech se stejným výkonem. Neznamená to však, že úroveň a kvalita signálů bude v místě příjmu u všech multiplexů vždy stejná. Pokud se navíc setkávají signály vysílané na stejném kmitočtu z různých vysílačů (SFN) a u velkých měst ještě s různou polarizací, stačí i nepatrný rozdíl v dráze vlny, pohyb antény nebo překážka a jeden nebo více multiplexů mohou mít výrazně odlišné vlastnosti než ostatní. Kromě úrovně je u DVB-T velmi důležitá i kvalita signálu definovaná zejména parametry CBER (chybovost před Viterbiho korektorem), VBER (chybovost za Viterbiho korektorem) a MER (chybovost modulace). Pro kvalitní příjem DVB-T je třeba, aby byl signál stabilní, nebyl zatížen interferencemi (např. pre-echo), měl úroveň v rozmezí 45 - 60 dBµV, CBER menší než 1.0*E-2, VBER menší než 1.0*E-6 a MER větší než 25 dB (pro modulaci 64QAM). Výběrem místa, posuvem antény ve svislé ose, resp. jejím natočením do stran, lze příjem signálu mnohdy velmi výrazně zlepšit.
Pokud jiný přijímač pracuje na daném místě bez závad, ještě to neznamená, že má Váš televizor nějakou závadu nebo malou citlivost. Důležité je, jaké parametry má signál z Vaší antény a zda se závada projevuje i v místech, kde je kvalita signálu ověřena, například v prodejně nebo v servisu. Informativní údaje o úrovni a kvalitě signálu lze obvykle zobrazit na televizoru. Pokud jsou tyto hodnoty pod 70% nebo kolísají, nelze zaručit kvalitní příjem. V takovém případě nehledejte závadu v televizoru a nechte překontrolovat anténu odbornou firmou, která je vybavena profesionální měřící technikou. Pokud by měření anténního signálu ukázalo, že může být chyba v televizoru, přiložte k reklamaci naměřené hodnoty.

Televizor Grundig 22VLE5432BL používá k napájení externí síťový adaptér 230 V/12 V. Je možné tento přijímač napájet z autobaterie?

Napájecí napětí u 22" televizorů Grundig s chassis TY (např. 22VLE5432BL nebo 22VLE5520BL) musí být v rozmezí 10.8 - 14.4 V DC při odběru do 2.5 A. Při dodržení této podmínky lze přijímače bez problémů napájet z autobaterie, příslušný kabel s koncovkou do autozapalovače (objednací číslo ETVP9040K) můžete zakoupit v naší Obrazárně.

Mám televizor s funkcí PVR. Nahrávky však nemohu na žádném počítači přehrát. Co je příčinou? Nahrává se to v nějakém speciálním formátu (kodeku)?

Televizní vysílání nahrává ve stejném kompresním formátu, jako je vysíláno, tj. MPEG2, MPEG4, H.265 (HEVC) a podobně. Z důvodu ochrany autorských práv však musí být PVR záznam přijímačem zakódován, aby jej nebylo možné přehrát v jiném zařízení, ani v jiném televizoru stejného typu. Podobně může být omezen i počet přehrání nebo doba, po kterou lze nahrávku archivovat. Tato omezení nejsou svévolnou aktivitou výrobce, ale jsou vyžadována z důvodu ochrany autorských práv.

K USB vstupu televizoru jsem připojil 2.5" externí pevný disk HDD o kapacitě 1 TB, přehrávání však nefunguje. Disk se snaží rozběhnout, ale hned se zase zastaví. S USB pamětí FLASH 32 GB je vše v pořádku. Je to tím, že má disk velkou kapacitu?

Příčina nebude v kapacitě disku, ale v jeho napájení přes USB. Podle specifikace je proudový odběr z USB rozhraní omezen na 500 mA. Pokud tedy má externí HDD odběr byť i špičkově větší než 500 mA, nelze jeho funkci bez přídavného napájení zaručit. Proto bývají některé disky dodávány se síťovým adaptérem nebo lze použít USB hub s externím napájením. Některé televizory mají pro připojení externího HDD zvláštní USB vstup s vyšším napájecím proudem.

Po naladění digitálních programů na televizoru nelze změnit automaticky přiřazená čísla předvoleb (např. ČT1 na 1, ČT2 na 2, Nova na 3, atd.). Mohu pouze změnit pořadí programů v tabulce, ale čísla zůstávají stále stejná. Existuje nějaký postup, jak čísla změnit? U analogových programů to funguje, u digitálních ne. V návodu jsem o tom nic nenašel. Můžete mi, prosím, poradit?

Uvedený problém souvisí s funkcí LCN (Logical Channel Number), která je součástí standardu DVB. Digitálně přenášené programy mohou mít pomocí deskriptoru LCN zadáno, v jakém pevném pořadí se mají na přijímačích v daném regionu (kabelovém rozvodu) uložit. V takovém případě nesmí být povoleno individuální přečíslování uživatelem, protože by při novém naladění nebo přidání nového programu mohly vznikat duplicity. Televizní a distribuční společnosti, které se podílejí na digitálním vysílání u nás, tuto službu nevyužívají. Přijímače s funkcí LCN pak programům pevně přiřadí čísla shodná se SID (identifikace digitální služby - Service ID). Jedná se o specifický problém daný momentálním stavem digitálního vysílání v ČR, který lze obvykle vyřešit nahráním nového firmware, kde je funkce LCN pro ČR vypnutá.Obraťte se na autorizovaný servis.

Zakoupil jsem nový televizor Grundig. U všech programů se mi v horní třetině obrazu objevuje černý pruh s různými symboly a nápisem "Zcela nový TV přijímač se skvělými funkcemi". Nevíte, jak se tento pruh vypíná?

U Vašeho televizoru byl při prvním naladění aktivován demonstrační režim určený pro prodejny. Pro jeho zrušení je třeba v uživatelském menu obnovit tovární nastavení a při novém ladění zvolit domácí režim. Viz "Volba jazyka, země a režimu provozu" v sekci "Nastavení" v návodu k obsluze Vašeho televizoru.

Jak je možné, že po dvou letech provozu jsou na displeji televizoru v místech ohraničení obrazu 4:3 po stranách svislé pruhy?

Na rozdíl od klasických obrazovek jsou ploché displeje (plazmové i LCD) více citlivé na trvalé zobrazení nepohyblivého kontrastního obrazu. V této souvislosti lze hovořit o jakési paměti displeje na statický obraz. Tato paměť je jednak krátkodobá (vratná) nebo nevratná, kdy dlouhodobě zobrazený statický obraz zůstává na stínítku patrný trvale. Nejnebezpečnějším případem je dlouhodobé sledování obrazu ve formátu 4:3 nebo 14:9, kdy se na širokoúhlém displeji zobrazují po stranách svislé černé pruhy. Stejné poškození displeje může způsobit dlouhodobé provozování počítačových her, použití televizoru jako monitoru u kamerových systémů nebo k zobrazení informačních textů či opakujících se reklamních spotů a to zejména při nastavení vysokého kontrastu.
Obecně se má za to, že se tento problém týká pouze plazmových displejů, ve skutečnosti však k nevratným změnám může dojít i u LCD. Na rozdíl od plazmových displejů, kde obvykle dochází k trvalému snížení emise (vyčerpání) luminoforů, je u LCD tento jev způsoben „únavou“ tekutých krystalů. Projevuje se jako tmavší svislé pruhy nebo skvrny na rozhraní obrazu a je obvykle více patrný na pravé straně displeje. Při běžném provozu se zobrazením na celou plochu (u  vysílání 4:3 zvolit režim AUTO nebo PANORAMA) rušivé pozadí obvykle časem samo vymizí. Tento obecně známý fyzikální jev je dán úrovní LCD technologie a nelze jej považovat za vadu zboží. Na takové opotřebení se zákonná záruka nevztahuje.
Ke zmírnění tohoto nežádoucího jevu sice existují různé elektronické obvody, které automaticky pohybují stojícím obrazem tak, aby nebyl na stejném místě, ale jejich účinek nelze přeceňovat.
Podobné tmavší pruhy nebo skvrny u LC displejů mohou mít však zcela jinou příčinu: Vlivem elektrostatického náboje se na matnici, reflektoru a výbojkách podsvětlení displeje může zejména v zakouřeném prostředí usazovat prach. V takovém případě stačí nechat displej odborně vyčistit v autorizovaném servisu.
Protože je displej nejdražší součástí televizoru, v každém případě doporučujeme ponechat posouzení a případnou opravu na odborníkovi.

Při příjmu digitálního pozemského vysílání mi někdy přestane jít zvuk. Když přepnu na jiný program a zpět nebo po delší chvíli, je zvuk opět v pořádku. Všiml jsem si, že se to stává na konci pořadů nebo po skončení reklamy vložené do filmu.

Uvedený problém souvisí s netypickým kódováním vícekanálového zvuku u DVB-T v ČR, kdy místo několika souběžných stop se průběžně přepíná režim základního zvukového kanálu. Pokud během vysílání dojde ke změně, například do monofonně vysílaného filmu je vložena stereofonní reklama, televizor takovou situaci nepředpokládá a zareaguje nesprávně. K tomuto jevu dochází zejména na programech TV Nova, Nova Cinema a Prima TV. Česká televize vysílá všechny své programy trvale stereofonně, takže se zde uvedený problém nevyskytuje. Odstranění této závady je obvykle možné nahráním nového firmware do televizoru. S  žádostí o pomoc se obraťte na autorizovaný servis.

Od určité doby nemohu u televizoru v celém rozsahu regulovat hlasitost a současně nelze změnit naladění předvoleb. Co je příčinou?

U přijímače byl zřejmě aktivován tzv. hotelový režim. Tato funkce je součástí servisního nastavení a není proto přístupná uživateli. Odblokování Vám provede autorizovaný servis. Tento úkon není považován za záruční opravu, jedná se o placenou službu.

Nedopatřením jsem zablokoval televizor rodičovským zámkem a neznám kód. Můžete mi sdělit, jakým způsobem mohu přijímač opět odemknout?

Postup, jak televizor odemknout bez znalosti bezpečnostního kódu, je obvykle uveden v návodu k obsluze. Pokud nemáte návod k dispozici, popis odblokování v něm nemůžete najít nebo se Vám odemknutí nepodařilo, obraťte se, prosím, na autorizovaný servis, který Vám přijímač odblokuje. Tento úkon není považován za záruční opravu, jedná se o placenou službu.

Během provozu se mi televizor občas vypne a znovu zapne. Závadu jsem reklamoval v autorizovaném servisu, kde ale ani po dlouhodobé zkoušce neshledali žádnou závadu. Proč?

Základním předpokladem každé úspěšné opravy je podmínka, že se udávaná závada musí v servisu nějak projevit. Při záruční reklamaci by si měl být proto kupující vědom své (zákonem dané) povinnosti, že vadu nebo rozpor s kupní smlouvou musí prokázat on. Pokud se Vám tedy nepodaří závadu popsat tak, aby ji bylo možné jednoznačně vyvolat, nebo se závada v servisu neprojevuje, nemá smysl trvat na opravě nebo poukazovat na neschopnost servisu. Pokud u Vás doma dochází k samovolnému vypínání televizoru opakovaně a v opravně se podobná vada neprojevuje, může být příčina například ve Vašem domovním rozvodu elektrického proudu. Velmi často se stává, že některé spoje v rozvaděčích, krabicích, vypínačích nebo zásuvkách nejsou řádně dotažené. Zejména starší rozvody s hliníkovými vodiči vyžadují pravidelnou kontrolu všech spojů. Velký přechodový odpor takového nedokonalého spoje může způsobit krátkodobý pokles napětí nebo úplný výpadek napájení. Ochrana zdroje v televizoru pak zareaguje vypnutím přijímače. Nejjednodušší kontrolu můžete provést například připojením stolní lampy do stejné zásuvky, jako je televizor (žárovka v okamžiku vypnutí přijímače blikne) nebo přepojením přijímače do jiného zásuvkového okruhu (závada zmizí). Pokud máte k dispozici dostatečně dimenzovaný záložní zdroj používaný k počítačům (UPS), můžete jej na zkoušku předřadit do síťového přívodu k televizoru.

Proč se na mém televizoru nezobrazují správně některé znaky teletextu?

Tato závada může mít více příčin:
1. Chyba se projevuje náhodně, některé znaky chybí nebo se po chvíli samy opraví. Příčinou může být nekvalitní televizní signál nebo chyba v naladění přijímače. Vhodný test najdete např. na straně 899 teletextu ČT1 nebo ČT2.

2. Nesprávně se zobrazují pouze znaky s českou diakritikou. V tomto případě překontrolujte volbu znakové sady teletextu nebo jazyka OSD (viz návod k obsluze). Zpravidla bývá chybně nastavena znaková sada „Západní Evropa“ nebo „Turecko“ nebo zvolen jiný jazyk OSD než čeština. Všechny televizory dovážené firmou Grundig volbu češtiny umožňují, některé dokonce pro každou předvolbu zvlášť. Pokud byl televizor dovezen ze zahraničí individuálně, může být vybaven pouze západní znakovou sadou. V takovém případě Vám podle typu přijímače rádi zjistíme, zda existuje možnost úpravy dekodéru a za jakou cenu.

3. Závada se projevuje pouze při delším zobrazení tzv. Fly-stránek (např. strana 100 na ČT1 nebo 101 na TV Nova), u kterých se část obsahu cyklicky přepisuje. Tento problém má příčinu v nekompatibilitě některých dekodérů teletextu a měl by být odstraněn softwarovou úpravou na straně vysílače (kodéru). Ke kontrole můžete použít stránku 897 na ČT1 nebo TV Nova.

Ze zadní části televizoru s klasickou CRT obrazovkou se občas ozývá praskání statické elektřiny. Jedná se o závadu?

Výboje statické elektřiny v okolí obrazovky jsou přirozeným jevem, který doprovází změny vysokého napětí (při zapnutí nebo vypnutí televizoru, přepínání programů, rychlých změnách jasu apod.). Projevuje se zejména u obrazovek s větší úhlopříčkou a závisí mimo jiné i na relativní vlhkosti vzduchu. Vzhledem k tomu, že dnešní televizory mají zadní stěny z tenkého plastu s mnoha větracími otvory, může být praskání v tiché místnosti opravdu zřetelně slyšet. Nejedná se ale o závadu. V případě, že máte pochybnosti, doporučujeme provést porovnání s jiným televizorem téhož typu nebo podobné konstrukce.

Co je příčinou barevných skvrn na klasické CRT obrazovce televizoru?

Pokud jsou skvrny trvalého charakteru a dříve jste je nepozorovali, jedná se pravděpodobně o zmagnetování masky obrazovky. Každý televizor je vybaven demagnetizačním obvodem, který se krátkodobě aktivuje při každém zapnutí síťovým vypínačem. Pokud přístroj vypínáte pouze do pohotovostního stavu (dálkovým ovladačem), stačí jej na 1 hodinu vypnout hlavním vypínačem a pak znovu zapnout (můžete případně několikrát zopakovat). Pokud tento postup nevede k žádnému nebo jen částečnému zlepšení, je třeba provést kontrolu přijímače případně odmagnetování obrazovky speciální demagnetizační cívkou v servisu. Aby k této závadě nedocházelo, překontrolujte, zda se v blízkosti Vašeho přijímače nenacházejí nějaké zdroje magnetického pole (reproduktory, transformátory, kovové předměty). Jako prevenci doporučujeme vypínat televizor alespoň 1x za 14 dnů hlavním vypínačem.
Jestliže se skvrny objevují při zobrazení kontrastních scén nebo na jasných plochách (sníh, hokej, černobílý film), může se jednat o televizor osazený obrazovkou s ocelovou maskou (např. Black Line D nebo Black Line FX). Tyto obrazovky se často používají pro svoji příznivou cenu. Při delším zobrazení kontrastních přechodů nebo jasných ploch (velký katodový proud) může u takové obrazovky dojít k nerovnoměrnému ohřevu masky a tím i k její vratné tepelné deformaci (tzv. „Doming“ = vydutí). Následkem toho se mohou vytvořit barevné skvrny, které po změně scény opět mizí. Barevná teplota se v takovém případě může odchýlit až o T = 2000 °K. Tento jev lze pozorovat zejména v rozích obrazu a jsou na něj více citlivé obrazovky s větší úhlopříčkou (nad 63 cm), zejména s plochým stínítkem. Dle vyjádření výrobce se nejedná o závadu, ale o obecně známou fyzikální vlastnost těchto obrazovek, která je dána jejich konstrukcí a tím i nižší cenou. U televizorů osazených obrazovkami s invarovou maskou k tomuto efektu nedochází. Použitím takové obrazovky se však zvyšuje cena přístroje.

Při sledování televizoru v tiché místnosti je ze zadní části přístroje slyšet nepříjemné vrčení. Jak je možné, že můj starší televizor touto vlastností netrpěl?

Skříně moderních televizorů jsou vyrobeny z tenkého plastu a na zadní stěně bývají opatřeny mnoha větracími otvory. Nemají proto takové tlumící schopnosti, jako skříně starších televizorů. U přijímačů s klasickou obrazovkou (CRT) se obvykle jedná o magnetostrikční brum, který vychází z vychylovacích cívek. U 100Hz CRT televizorů je tento brum ještě zřetelnější, protože jeho kmitočet (200 Hz) je dvojnásobný než u klasických 50Hz přijímačů a lidské ucho je v této oblasti citlivější. U televizorů s LCD nebo PDP displejem může vrčení vycházet z některého z transformátorů v napájecích obvodech.
Zda se ve Vašem případě jedná o závadu nebo vlastnost danou konstrukcí se snadno přesvědčíte porovnáním televizoru s jiným přístrojem téhož typu.

Proč se po přepnutí CRT televizoru s poměrem stran 4:3 na formát 16:9 objeví na horním okraji obrazu podélná bílá čára a na dolním či horním okraji problikávají nějaké bílé čáry nebo tečky?

U některých televizorů se zmenšením vertikálního rozměru obrazu zviditelní na jeho horním okraji měrné řádky (červený, zelený a modrý). Současně mohou na některém z okrajů problikávat data, která se přenášejí v snímkovém zatemňovacím intervalu (teletext, VPS, VITC a podobně). Tyto okraje obrazu jsou při zobrazení 4:3 zakryty maskou obrazovky a při přepnutí na 16:9 se zviditelní. Měrné řádky generuje videoprocesor přímo v televizoru a jsou nutné pro automatické nastavení závěrných proudů obrazovky a tím i černé barvy. Data, která se objevují zpravidla na dolním okraji obrazu, jsou do obrazového signálu vkládána při jeho záznamu nebo přenosu. Uvedený jev nelze považovat za závadu.

Proč se někdy po vypnutí televizoru objeví na CRT obrazovce bílé nebo barevné skvrny, které pomalu mizí?

Díky impregnovaným katodám se zesílenou emisní vrstvou vynikají klasické CRT obrazovky velkým kontrastem, jasem a ostrostí. Vzhledem k velké tloušťce emisní vrstvy a tím i tepelné setrvačnosti katod zaniká emise elektronů pomaleji než u starších typů obrazovek (tzv. studená emise). Televizory nižších cenových kategorií nebývají vybaveny speciálním obvodem pro zhášení elektronového paprsku po vypnutí (Black Switch Off). Zbytkový náboj vysokého napětí obrazovky proto přitahuje oblak volných elektronů na stínítko a tím dochází k uvedeným efektům. Tato vlastnost nemá žádný vliv na funkci, technické parametry ani životnost obrazovky. Výskyt uvedeného jevu není důvodem k záruční reklamaci, ani jej nelze považovat za vadu výrobku.

Obraz na AV vstupu je pouze černobílý. Co je příčinou?

Pravděpodobně nejsou správně zadány parametry příslušného vstupu v ovládacím menu (místo kompozitního signálu FBAS/CVBS je chybně zvolen složkový signál S-video) nebo je naopak přiveden signál S-video ke vstupu, který tento signál nepodporuje. Nelze vyloučit ani chybu v propojení přístrojů nebo vadný či nevhodný kabel.