• Prodej výrobků spotřební elektroniky, domácích elektrospotřebičů, originálních dálkových ovladačů, náhradních dílů a příslušenství
  • Servisní zastoupení a celostátní servisní síť Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken a ECG
  • Analýzy závad, hromadné úpravy a upgrade firmware pro výrobce a importéry
  • Technická školení pracovníků servisních a prodejních organizací
  • Specializovaný servis spotřební elektroniky a domácích elektrospotřebičů Grundig, Yamaha, Hitachi, Telefunken, ECG a GSS
  • Překlady návodů k obsluze, textů OSD, servisní dokumentace a technických informací
  • Servis a prodej skupinových přijímačů GSS Grundig Systems
  • Funkční a provozní testy výrobků před jejich uvedením na trh, lokalizace firmware
  • Opravy profesionální zvukové a studiové techniky, hudebních aparatur a elektronických hudebních nástrojů

Technická podpora

FAQ: Audio a HiFi

Od počátku roku 2019 mám u receiveru Yamaha problémy s příjmem internetového rádia. Buď dlouho trvá načítání nebo rádia nehrají vůbec (hlášení ACCESS ERROR, LOADING, PLEASE WAIT...). Vypadá to, jako by bylo špatné připojení k internetu, ale to mám určitě v pořádku. Rovněž se nemohu přihlásit na svůj účet na serveru vTuner.com nebo se změny na něm provedené nepřenášejí do receiveru. Nevíte, co by mohlo být příčinou?

Nejedná se o „závadu na Vašem přijímači”, ale o komplikace související se změnou externího poskytovatele internetových rádií ze serveru vTuner na službu airable.radio. V březnu 2019 uvolnila Yamaha nový firmware, který již přijímá internetová rádia přes server airable.radio. Aktualizaci přes internet nabídnou receivery automaticky nebo je možné ji spustit ručně. Nový firmware je rovněž ke stažení na stránkách výrobce. Po upgrade je členění a výběr stanic podobný jako u předchozího poskytovatele, oblíbené programy (My Favorites) je však třeba uložit znovu. Vyhledávání a ukládání předvoleb lze provádět na receiveru nebo komfortněji přes MusicCast. Nově přibyla položka HISTORIE, ve které se ukládají dříve přijímané stanice. Účet na webu yradio.vTuner.com již nelze používat, do receiveru se jeho obsah nepřenáší. Zmíněná aktualizace se týká přijímačů vyráběných v letech přibližně 2015 - 2017, novější přístroje již internetová rádia přijímají přes airable.radio. U starších výrobků změna poskytovatele bohužel není možná, takže zůstávají připojeny ke službě vTuner, jejíž dostupnost a funkčnost však již není firmou Yamaha zaručována. Seznamy modelů, kterých se aktualizace upgrade týká a které naopak aktualizovat nelze, a další informace najdete na stránkách technické podpory společnosti Yamaha CZ, Europe nebo USA.

K televizoru mám HDMI kabelem připojený AV reciever. Oba přístroje podporují funkci HDMI ARC. Po každém zapnutí nebo vypnutí televizoru se ale AV receiver přepne do nějakého režimu, který buď nepustí obraz do televize nebo nejde zvuk do reproduktorů a to ani z FM tuneru. Někdy zvuk nepravidelně vysazuje, občas se stává, ze aby šel zvuk, musím TV prepnout na jinou předvolbu a pak uz to jde. Vyměnil jsem HDMI kabel za velmi kvalitní, zkoušel jsem veškerá možná nastavení, aktualizoval firmware na poslední dostupnou verzi, ale závadu se mi nepodařilo odstranit. Nevíte, kde by mohl být problém?

Uvedené chování souvisí s funkcí HDMI CEC (Consummer Electronic Control), která ve spojení s funkcí HDMI ARC (Audio Return Channel) umožňuje zpětný přenos zvuku po rozhraní HDMI. Funkce HDMI CEC byla navržena pro společné ovládání přístrojů přes HDMI, ale různí výrobci ji nejen různě nazývají (LG - SimpLink, Panasonic - Viera Link, Samsung - Anynet+, Sony - Bravia Sync, Grundig - Digilink), ale mají i různý pohled na logiku ovládání. V praxi se často stává celý systém nekontrolovatelným a uživatelé se mylně domnívají, že příčina je v receiveru, který ale pouze vykonává povely z okolních přístrojů. Problém s nepředvídatelným chováním nebo výpadky zvuku u výrobků propojených přes HDMI je poměrně častý a diskutuje se na mnoha internetových fórech. Že z důvodu nekompatibility nelze plnou funkčnost HDMI CEC a ARC zaručit, se připouští i v návodech k obsluze. Na základě našich zkušeností doporučujeme v takových případech funkci HDMI CEC v menu receiveru zcela vypnout a místo přes ARC přivést zvuk z televizoru optickým nebo koaxiálním kabelem z jeho digitálního výstupu SPDIF, který poskytuje stejně kvalitní signál, jako HDMI ARC. Snížení komfortu obsluhy bude vyváženo spolehlivou a předvídatelnou funkcí celé sestavy a úsporou času zbytečně ztraceného hledáním řešení, které ale obvykle bohužel neexistuje.

V návodu k AV receiveru Yamaha je uvedeno, že k němu lze připojit reproduktory s impedancí 6 Ω a více. Já mám ale 4ohmové reproboxy. Mohu je připojit, aniž bych tím nějak poškodil zesilovač?

K vícekanálovým zesilovačům a AV receiverům Yamaha se jmenovitou zatěžovací impedancí 6 Ω lze připojit dva 4ohmové boxy jako hlavní (přední), ostatní reproduktory ale musejí mít impedanci vyšší (6 Ω nebo více). U modelů, které jsou vybaveny přepínačem výstupní impedance 6/8 Ω, ponechejte tovární nastavení 8 Ω, pokud mají všechny reproduktory impedanci 8 Ω nebo vyšší. Ve všech ostatních případech je třeba přepnout na 6 Ω (postup je uveden v návodu k obsluze).

Po připojení MP3/WMA přehrávače k USB portu počítače s Windows XP se sice správně detekuje nové externí paměťové zařízení, ale v nabídce „Tento počítač“ se žádné takové zařízení neobjeví. Jedná se o chybu v nastavení nebo musím nainstalovat nějaký ovladač?

Operační systém Windows XP obvykle nepotřebuje pro komunikaci přes USB rozhraní žádné nové ovladače. Uvedený problém má jinou příčinu, která souvisí s připojením dalších síťových jednotek (disků). Jestliže je totiž první volné písmeno po lokálních paměťových zařízeních (FDD, HDD a CD-ROM) obsazeno právě nějakou z těchto síťových jednotek (typicky E nebo F), systém nepovažuje toto písmeno jednotky za již obsazené a přidělí jej i nově připojenému zařízení USB. Výsledkem tohoto konfliktu je, že sítový disk sice nadále pracuje správně, ale zařízení USB není dostupné. Tuto chybu operačního systému můžete snadno obejít trvalým přiřazením jiného písmene jednotce USB:
1. Dočasně odpojte všechny síťové disky.
2. Připojte přehrávač k USB rozhraní. Po chvíli by se již měl objevit jako další disk v nabídce „Tento počítač“.
3. V nabídce Nastavení -> Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Správa počítače zvolte položku Správa disků.
4. Najděte disk přehrávače (bude označen jako Vyměnitelné médium) a pravým tlačítkem myši zvolte Změnit písmeno jednotky a cestu.
5. Změňte písmeno této jednotky na jiné, které nepoužíváte (doporučujeme například B), a potvrďte tlačítkem OK.
6. Obnovte připojení síťových disků na původních pozicích.

Můj MP3/WMA přehrávač se po připojení k USB portu počítače přihlásí jako MTP Media Player a v nabídce „Tento počítač“ se objeví ikona přehrávače s označením GRUNDIG. Rád bych, aby se mi přehrávač hlásil jako externí disk (Mass Storage Device). Mohu to nějak změnit?

Pro přenos souborů mezi přehrávačem a PC doporučujeme používat protokol MSC (Mass Storage Controller). Pokud přehrávač zjistí, že je na vašem počítači nainstalován Windows Media Player 10 nebo vyšší, přednostně zvolí protokol MTP (Media Transfer Protocol). Přepnutí mezi režimy MTP a MSC se provádí stisknutím tlačítka MODE na přehrávači na dobu přibližně 4 vteřin (přehrávač musí být připojen k PC). Aktuální režim komunikace s PC se zobrazuje na displeji přehrávače (nápis MTP svítí či nikoli).

Nevíte, co by mohlo být příčinou, že můj radiobudík neukazuje správný čas? Mám zapnutou synchronizaci z RDS („CT ON“), aby se čas automaticky nastavil při zapnutí rádia. Pokaždé, když aktualizace skončí, je čas nastaven chybně. Bude nutné dát radiobudík do opravy?

Pokud máte aktivovanou synchronizaci času z RDS, hodiny a datum se nastavují při každém zapnutí rádia podle RDS dat vysílaných právě naladěnou rozhlasovou stanicí. Tyto údaje bývají u některých stanic bohužel nepřesné, některé programy je nevysílají vůbec. Nejedná se tedy o vadu budíku, ale o chybu v RDS datech příslušné rozhlasové stanice. Nejjednodušším řešením je nastavit čas na budíku ručně nebo nechat proběhnout synchronizaci od stanice, která vysílá čas RDS správně (např. ČR1), a následně automatickou synchronizaci vypnout („CT OFF“). Hodiny pak budou řízeny kmitočtem elektrické sítě, což obvykle plně vyhovuje.

Proč se v přenosném rozhlasovém přijímači s digitálním tunerem nebo CD přehrávači poměrně rychle vybíjejí baterie?

Odběr přijímačů řízených procesorem bývá až o 100% vyšší než u jednoduchých analogových přístrojů. Je to vyváženo vyšším komfortem obsluhy (displej, paměti, hodiny).
Průměrný příkon motorů snímací jednotky současných přenosných CD přehrávačů nepřesahuje hodnotu 0.5 W. Tyto přístroje bývají obvykle vybaveny funkcí „Anti-shock“ (DAS) s vyrovnávací pamětí, která (pokud je v činnosti) zvyšuje příkon o dalších asi 0.15 W. Při běžném provozu nepřesáhne celkový příkon přehrávače 0.8 W (!), což však při napájecím napětí 3 V představuje odběr až 250 mA. Tento proud může při vyhledávání skladeb, vyšší hlasitosti nebo mechanických otřesech stoupnout až na dvojnásobek. Pokud mají běžné tužkové baterie (LR6/AM3/E91/AA) kapacitu například 1000 mAh, může k jejich vybití dojít již za 4 hodiny. Údaj o maximální hrací době uváděný v technických parametrech výrobku platí pro ideální podmínky, tj. přehrávání v klidu (vodorovná poloha), bez vyhledávání a přídavných funkcí (DAS, UBS…), s nulovou hlasitostí a při napájení bateriemi „Long Life“ s kapacitou až 2000 mAh.
Vybíjení baterií je vzhledem k jejich ceně pochopitelně nepříjemným jevem, který však nelze žádným servisním zásahem změnit. Pro snížení provozních nákladů proto v každém případě doporučujeme používat dobíjecí akumulátory (NiCd, NiMH).